Intrekkingsverzoek natuurvergunning afgewezen vanwege andere passende stikstofmaatregelen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Artikel 6, tweede lid Habitatrichtlijn verplicht lidstaten om passende maatregelen te treffen ter voorkoming van verslechtering van habitats en storende factoren voor soorten. Intrekking of wijziging van een natuurvergunning op grond van artikel 5.4, tweede lid Wet natuurbescherming kan zo’n...