Opmerkelijke uitspraak over inzagerecht nabestaanden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een zaak over het inzagerecht van nabestaanden op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (artt. 7:458a en 7:458b BW). In de uitspraak wordt goede nazorg aan nabestaanden als ‘zwaarwegend belang’ aangemerkt, waardoor er volgens de rechtbank sprake was van een recht op...