Transitievergoeding voor ambtenaar die vóór de invoering van de Wnra werd ontslagen?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het (ambtenaarrechtelijke) ontslagbesluit is in casu genomen vóór 1 januari 2020, maar de daadwerkelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst vindt plaats per 1 maart 2020. Heeft de Wnra-ambtenaar dan recht op een transitievergoeding?