Benoeming vice-president Hoge Raad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De heer mr. M.J. (Maarten) Kroeze wordt vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft ingestemd met deze benoeming op voordracht van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 januari 2022.