De botte bijl van het privacytoezicht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Alegemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft privacy-toezichthouders vergaande handhavingsbevoegdheden gegeven maar die moeten daarbij niet op de stoel van de wetgever gaan zitten. Een artikel over de strengere uitleg van de drie belangrijkste rechtmatigheidsgrondslagen onder de AVG.