Het Dexia-arrest: civielrechtelijke sancties op oneerlijke bedingen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De civiele rechter moet het gebruik van oneerlijke bedingen ontmoedigen en daar past een strenge sanctie bij; zoveel is duidelijk als men het Dexia-arrest erop naleest, dat in januari 2021 gewezen werd. Volgens
het Hof van Justitie strandt een subsidiair beroep op de wettelijke schaderegeling als...