Uitkeringsleed en moedige rechters

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Vorige week vernietigde rechtbank Gelderland een besluit van het UWV waarin de hoogte van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van een vrouw werd vastgesteld op een schamele 182 euro per maand. Hoe kan een (loongerelateerde) WIA-uitkering zo laag uitvallen bij een inkomen van 1350 euro per maand?

Bij de berekening van de hoogte van een WIA-uitkering gaat het UWV uit van het gemiddelde loon dat iemand in het jaar voorafgaand aan de eerste ziektedag (het refertejaar) heeft verdiend. Dat is vastgelegd in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (hierna: Dagloonbesluit).

In de hier besproken casus werkte de vrouw slechts twee maanden voordat ze arbeidsongeschikt raakte door de gevolgen van een hersentumor. Volgens de hoofdregel van art. 16 van het Dagloonbesluit wordt het loon dat in het hele refertejaar is verdiend, gedeeld door het totaal aantal werkdagen in een jaar (261 dagen), ongeacht of op die dagen daadwe...