Aanbiedingsbrief bij afschrift van brief Gezamenlijke opgave opvang en huisvesting vergunninghouders

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Ollongren (BZK) en minister Broekers-Knol (JenV) sturen de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders, welke is verzonden na het plaatsvinden van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie van 18 november jl.