Wetsvoorstel Archiefwet 2021

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Met dit wetsvoorstel wil de regering de archiefwetgeving beter laten aansluiten bij de praktijk van digitaal informatiebeheer. Onder meer wordt de overbrengingstermijn waarna documenten gearchiveerd of vernietigd moeten worden, teruggebracht van twintig jaar naar tien jaar.