Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op hoofdlijnen zal het volgende veranderen:
- Uitbreiding informatieverplichting: werkgevers moeten straks schriftelijk en uiterlijk binnen een week na aanvang dienstverband informatie verstrekken over de normale werk- en rusttijden en na een maand over het opleidingsbeleid en de procedures bij...