Procesrechtelijke aspecten van de vordering benadeelde partij in het strafproces

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In 2019 heeft de Hoge Raad een overzichtsarrest gewezen over de vordering benadeelde partij in strafzaken. Dit arrest roept vragen op als het om procesrechtelijke aspecten gaat. De Hoge Raad verwijst namelijk meermaals naar bepalingen uit het Rv, terwijl de praktijkjurist er veelal van uitging dat ...