Overgang van onderneming en de Wet tegemoetkoming loondomein

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Aan een fusie, afsplitsing of overname zijn veel juridische, organisatorische en fiscale gevolgen verbonden. Hierbij betrekt u dan ook expertise. De praktijk laat echter zien dan de impact op de Sociale Zekerheidsregelingen door zowel de ondernemer als de betrokken expert over het hoofd wordt gezien.22 november 2021Topic: HR-afdeling