‘Persoonlijke aanpak kan geschillen en escalatie voorkomen’

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het onderzoek werd in opdracht van de Raad voor de Rechtsbijstand uitgevoerd door de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG en de Hogeschool van Amsterdam. Ze onderzochten good practices voor laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschiloplossing. Bij de vraag hoe conflicten in het sociaal domein kunnen worden voorkomen werd gekeken naar de uitvoering van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)....