Wetvoorstel Nationaal Groeifonds naar Tweede Kamer

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en minister Hoekstra van Financiën hebben het wetsvoorstel Nationaal Groeifonds aan de Tweede Kamer verzonden. Met deze wet wordt het doel en de werking van het fonds beter verankerd. Daarnaast worden de criteria voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds vastgelegd. Ook regelt deze wet dat het parlement jaarlijks een meerjarenprogramma ontvangt. De wet volgt de uitgangspunten voor het Nationaal Groeifonds, die in het afgelopen jaar door het kabinet zijn geformuleerd en met het parlement zijn besproken.