Invoering Trustregister: UBO-register voor <i>trusts</i>

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het wetsvoorstel ter invoering van een 'UBO-register voor trusts' (het Trustregister) is aangenomen door de Eerste Kamer. Het Trustregister is een publiek toegankelijke databank waarin persoonlijke gegevens worden opgenomen van de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) van trusts en van soortgelijke ...