Prejudiciële vragen: ambtshalve toetsing van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten en ambtshalve toepassing van sancties

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!