Rechterlijke bevoegdheid om kennis te nemen van een verzoek tot echtscheiding

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het HvJ EU verduidelijkt de betekenis en de strekking van het begrip 'gewone
verblijfplaats' van een echtgenoot. Dit begrip impliceert dat een echtgenoot slechts één gewone verblijfplaats kan hebben, ook al verdeelt hij zijn leven tussen twee lidstaten.