Wet zorg en dwang (Wzd): zo nodig procedure voor aanwijzen wettelijk vertegenwoordiger – maar geen voorwaarde voor machtiging

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!