Tijdsverloop speelt voortaan rol bij sluiting woningen ex 13b Opiumwet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Raad van State deed een uitspraak waarin twee belangrijke lessen voor de openbare ordepraktijk besloten liggen:
* Tijdsverloop speelt bij besluiten op grond van artikel 13b Opiumwet voortaan wél een rol, en
* De eisende partij kan de burgemeester tussentijds verzoeken om de noodzakelijkheid...