Limiet civiel processtuk 25 pagina’s is toelaatbaar, langere moeten mogen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De regels over de lengte (‘begrenzing van de omvang’) van processtukken in hoger beroep zijn per 1 april 2021 opgenomen in het Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven en in het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven. Dat is gedaan om de omvang van procesdossiers beheersbaar te houden. Door (te) uitgebreide processtukken nam de behandeltijd per zaak toe, wat leidde tot langere doorlooptijden. Volgens de gerechtshoven komt het beginsel van hoor en wederhoor onder druk als de wederpartij het zich financieel niet kan veroorloven om haar advocaat extra tijd te laten besteden aan de reactie op een te lang processtuk. Daarom zijn kernachtige processtukken in het belang van een tijdige, zorgvuldige rechtspraak en van allen die daarbij betrokken zijn....