Aanvang van de relatieve verjaringstermijn bij beroepsaansprakelijkheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De rechtbank Rotterdam boog zich in deze zaak over een (vermeende) schending van de zorgplicht door een advocaat in een strafzaak. Bij beantwoording van de vraag of de rechtsvordering zou zijn verjaard, is van belang om vast te stellen op welk moment de benadeelde daadwerkelijk in staat was om deze ...