Advies aan Hoge Raad: limiet aan lengte processtuk is toelaatbaar, maar te lang stuk weigeren mag niet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De nieuwe regel van de gerechtshoven dat processtukken in hoger beroep niet langer mogen zijn dan 25 pagina’s, is toelaatbaar. Het mag echter niet zo zijn dat een processtuk langer dan 25 pagina’s daarom maar in zijn geheel wordt geweigerd. Dit adviseert advocaat-generaal De Bock aan de Hoge Raad.

Sinds 1 april dit jaar geldt bij de vier gerechtshoven de regel dat processtukken in civiele procedures maximaal 15 tot 25 pagina’s lang mogen zijn, afhankelijk van het soort stuk en los van gebruikte lettertypes. De begrenzing werd ingevoerd om de omvang van procesdossiers beheersbaar te houden, aldus de hoven.

Door steeds langere processtukken zou de behandel- en doorlooptijd van zaken immers fors kunnen toenemen. Bovendien komt volgens de hoven het beginsel van hoor en wederhoor onder druk als de wederpartij het zich financieel niet kan veroorloven om haar advocaat extra tijd te laten besteden aan een reactie op e...