De lange arm van art. 54 Faillissementswet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Eind 2018 oordeelde de Hoge Raad in het Eurocommerce-arrest dat art. 54 Fw van toepassing is op de vraag of een pandhouder een pandrecht op een (toekomstige) vordering op zichzelf nog mag uitwinnen. Dit betekent dat hij het pandrecht niet meer mag uitwinnen indien de betreffende vordering eerst...