Afscheid minister Dekker: “Ik hoop dat een opvolger zijn bureau leegmaakt’

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Reinier Feiner, voorzitter Vereniging Sociale Advocatuur Nederland: “Sander Dekker is een kundig bestuurder en een prettige persoonlijkheid die bovendien goed benaderbaar bleek. Dekker is in de afgelopen jaren bij tal van sociale advocatenkantoren op bezoek geweest en ook debatteerde hij op de ALV van de VSAN met de leden. Hij bleef in zijn beleid echter blind voor de steeds grotere drempels voor kwetsbare (niet-zelfredzame) burgers om hun recht te halen. Als het echt niet anders kon en staking dreigde was hij bereid incidenteel geld beschikbaar te stellen om het veld koest te houden. Wel is er gelukkig inmiddels politieke overeenstemming dat het anders moet en is er ook incidenteel geld voor beschikbaar. Daarvoor zette Dekker vol in op een kostenneutrale stelselherziening zonder goede wetenschappelijke basis, maar op de leest gestoeld van het mislukte jeugdstelsel en zijn marktmechanisme. Een ‘Fata Morgana’. Daardoor is hij de titel ‘voor rechtsbescherming’...