Laag waterverbruik leidt soms tot onterechte terugvordering bijstand

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Spaarzaam watergebruik op een bepaald adres kan er op wijzen dat een huis onbewoond is, maar gemeenten merken bijstandsgerechtigden met een laag waterverbruik nogal eens onterecht als fraudeur aan. In de helft van de zaken die in 2021 bij de Centrale Raad van Beroep belandden, bleek dat de gemeente ...