Prejudiciële beslissing Hoge Raad: de coronapandemie en huurkorting

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Hoge Raad heeft op 24 december uitspraak gedaan in de prejudiciële procedure over – kort gezegd – de mogelijkheden tot huurprijsvermindering bij 290-huurovereenkomsten in verband met de overheidsmaatregelen die zijn getroffen in het kader van de coronapandemie.

In de kern komt de uitspraak erop neer dat de door de overheid naar aanleiding van de coronapandemie opgelegde sluiting van 290-bedrijfsruimten niet is aan te merken als een gebrek als bedoeld in artikel 7:204 lid 2 BW, zodat huurprijsvermindering op deze grond niet mogelijk is. Huurprijsvermindering is wel mogelijk op grond van onvoorziene omstandigheden.

Prejudiciële vragen

De kantonrechter Limburg stelde op 31 maart 2021