Geen gehoudenheid te handelen conform gewekt vertrouwen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Hoge Raad heeft beslist dat de overheid een gedane toezegging in beginsel moet honoreren, maar dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn de overheid daaraan te houden.