Geen verplichte overdracht gegevens landbouwer aan brancheorganisatie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze uitspraak moest de Afdeling bestuursrechtspraak oordelen over de omgang met persoonsgegevens van een akkerbouwer. Deze is niet verplicht om in te stemmen met de afdracht van zijn gegevens in het kader van de Landbouwtelling aan de Brancheorganisatie Akkerbouw - waar hij geen lid van is.