Informatiebeschikking en inlichtingenplicht: verbetering van de rechtsbescherming?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ook 10 jaar na inwerkingtreding roept de informatiebeschikking van art. 52a AWR nog vragen op, waardoor vele zaken voor de Hoge Raad zijn gekomen. In deze bijdrage staat de vraag centraal hoe rechtspraak van de Hoge Raad inzake art. 52a AWR zich verhouden tot doel en strekking van de regeling van ...