Vereniging moet lid toelaten - en mee laten profiteren in winst

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze zaak stelt een bv dat zij lid is geworden van een vereniging. De vereniging is opgericht als een Boek 2 BW vereniging, maar is (thans) een in wezen financiële constructie die de opbrengsten van een windmolenpark verdeelt onder haar leden. Kortom: toelating als lid betekent mee profiteren in ...