Geen ontheffing van geheimhoudingsbeding in mediation: zelfs niet jegens rechter

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Geoordeeld wordt dat werkneemster in de onderhavige zaak met het ondertekenen van de mediationovereenkomst de verplichting op zich heeft genomen – kort gezegd – om wat er tijdens de mediation is besproken en aan stukken is uitgewisseld, niet met derden te delen, ook niet met rechters. De...