Rapport Alimentatienormen (<i>Tremarapport</i>) versie januari 2022

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Met ingang van 1 januari 2022 is Rapport Alimentatienormen (Tremarapport) geactualiseerd. Voor een toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar pagina 3 van het Rapport. De berekening van behoefte van kinderen van
wie de ouders nooit in gezinsverband hebben samengewoond is verduidelijkt,...