Extra werk stichtingbestuurders in geval van crisis is gebruikelijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het kan voorkomen dat een stichting op
een bepaald moment geen bestuurders
meer heeft (ontstentenis), of dat de bestuurders allemaal niet in staat zijn om
hun functie uit te oefenen (belet).
In beide gevallen zullen zittende bestuurders tijdelijk extra
werkzaamheden verrichten die niet kunnen
...