Hoeveel moeite moet men doen om de Belastingdienst informatie te verschaffen?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Belastingdienst kan een scala aan vragen aan belastingplichtigen stellen. Maar hoeveel inspanning moet dan worden geleverd? Uit de jurisprudentie volgt dat het moet gaan om de redelijkerwijs te verwachten inspanning om de gevraagde gegevens te verkrijgen. Het is dus niet voldoende om te volstaan ...