Salarisspecificatie is geen nieuw besluit

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een gemeenteambtenaar was het niet eens met zijn salarisspecificatie en ging daartegen in bezwaar. Volgens het college - en de rechter - is geen sprake van een officieel besluit, zodat dit rechtsmiddel niet openstaat.