Valt een wandeling over het schelpenpad onder feitelijke werkzaamheden?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een uitspraak over het belanghebbendebegrip bij stichtingen met natuurdoelstellingen. De uitspraak is interessant, omdat het een opsomming geeft van welke activiteiten wél als feitelijke werkzaamheden kunnen worden aangemerkt; in veel uitspraken van de Afdeling wordt slechts uiteengezet waarom er...