Extra vergadering Bondsraad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Commissie Algemene Zaken heeft een extra vergadering van de Bondsraad bijeengeroepen op maandag 17 januari om 19.00 uur. Doel van deze vergadering is een besluit te nemen over het voorstel een Thematische Werkgroep in te richten.