Vastzetten vreemdeling met asiel in ander EU-land toegestaan

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Nederland mag een vreemdeling die in een ander EU-land asiel heeft gekregen, vastzetten als diegene weigert naar dat land terug te keren. De Raad van State volgt daarmee een arrest van het Europese Hof van Justitie.