Ontbreken van waarborgen ter bescherming van beroepsgeheim advocaat levert schending EVRM op

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De onderzoeksrechter in deze zaak had geen voorzieningen getroffen om eventueel door het beroepsgeheim beschermd materiaal veilig te stellen. Het ontbreken van procedurele waarborgen die specifiek betrekking hebben op de bescherming van het beroepsgeheim van de advocaat is in strijd met...