Promovenda die na verdediging geen doctorsbul kreeg, krijgt tweede kans

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Vrijdag 5 november stond zij in de aula van Tilburg University, om haar proefschrift A consistent interpretation and application of articles 3 and 13 of the Hague Child Abduction Convention in the United States and the Netherlands: A matter of vigilance te verdedigen. Ze was tot de promotie toegelaten nadat de promotiecommissie het manuscript had goedgekeurd. De verdediging is dan een ceremoniële formaliteit en de bul ligt al klaar. De bevordering tot doctor kan niet misgaan....