Benoeming burgemeester Enschede

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De heer ir. R.W. (Roelof) Bleker wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Enschede. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 februari 2022.