Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen is in strijd met de AVG

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een klachtzaak over de manier waarop een bank de identificatieplicht uitvoert. De Geschillencommissie maakt daarbij onderscheid tussen enerzijds het moeten identificeren en verifiëren van de identiteit van de klant en anderzijds het vastleggen en bewaren van de gegevens van de klant. Voor het...