Onrechtmatig handelen door bestuurder bij een turboliquidatie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Is sprake van onrechtmatig handelen door de bestuurder wegens het liquideren van een
vennootschap zonder vereffening van de baten? En zo ja, wat is de omvang van de
aansprakelijkheid van de bestuurder?