NOW-subsidies niet overdraagbaar en niet te verpanden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze uitspraak maakt duidelijk dat NOW-subsidies niet door een ondernemer kunnen worden overdragen en dat een bank hierop ook geen pandrecht kan vestigen. Ook is duidelijk geworden dat TOGS-subsidies wél overdraagbaar en te verpanden zijn.