Heeft werknemer afstand gedaan van een recht?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Als een werknemer in het kader van een beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst afstand doet van bepaalde rechten, zonder dat een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, kan deze daar in voorkomende gevallen op terugkomen. Met voor de werkgever in casu de zure bijkomstigheid dat zelfs een...