In alle privacy worden je kinderen afgepakt of lijden ze honger

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Wie in een dorpsgemeenschap opgroeide, heeft geleerd: je bent er voor elkaar, want je kent elkaar. Privacy is een individueel recht. Een beroep doen op privacy kan haaks staan op sociaal handelen; zoals in de jeugdzorg en armoedebestrijding.