Nieuwe jurisprudentielijn evenredigheidsbeginsel: gevolgen voor het openbare orderecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de rechtspraak is de nieuwe lijn voor het evenredigheidsbeginsel al verschillende keren toegepast. In deze bijdrage een greep uit de eerste jurisprudentie, waaruit een beeld volgt wat de consequenties voor het openbare orderecht zijn.