Schade wegens geestelijk letsel: het vereiste van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bij arrest van 29 juni 2021 besliste
de Hoge Raad over de vergoeding van immateriële schade wegens een
aantasting in de persoon op andere
wijze, dat het vereiste 'geestelijk letsel
naar objectieve maatstaven' niet betekent dat sprake hoeft te zijn van een
in de psychiatrie erkend ziektebeeld.
...