Drie jaar na einde Programma Aanpak Stikstof: de balans

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Inmiddels is drie jaar verstreken sinds de Raad van State - eind mei 2019 - vaststelde dat de 'passende beoordeling' van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldeed aan de voorwaarden van art. 6 Habitatrichtlijn. Die uitspraak leidde tot een onmiddellijke beëindiging van het PAS, waarna met de ...