Faillissement en werknemersrechten: uitspraak Hof van Justitie in Heiploeg-zaak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In geval van overgang van activa in het kader
van een pre-pack faillissementsprocedure heeft de verkrijger het recht om af te wijken van de regel
dat de rechten van de werknemers behouden blijven, mits deze procedure wordt
geregeld in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen.